Σκέψου ποιος ή ποια έχει κάνει κάτι ωραίο για σένα σήμερα  
(η μάμα σου, ένας συμμαθητής σου, ένας φίλος, κάποιος άλλος).
Γράψε ένα σημείωμα για να πεις κάτι σε αυτό το άτομο.  
Αν είναι στο σχολείο αυτό το άτομο πήγαινε να του το πάρεις.
Σκέψου κάτι ωραίο που θα μπορούσες να κάνεις
για τα παιδιά της μονάδας.
Πες την ιδέα σου στο  δάσκαλο/ στη δασκάλα σου.
Διάβασε δυνατά την ανάγνωση που θα σου πει
ο δάσκαλος/ η δασκάλα σου. Αποφάσισε ποιες  λέξεις θα αλλάξεις.
Δηλαδή, όταν θα διαβάζεις την ανάγνωση,
αντί να πεις αυτές τις λέξεις θα πεις κάτι άλλο.
Θα ζητήσεις από τους συμμαθητές σου να σηκώνονται όρθιοι
όταν εσύ θα διαβάζεις τις «λανθασμένες» λέξεις.
 
GraphicsFactory.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.