Κοίταξε έξω από το παράθυρο.
Γράψε στον πίνακα κάτι που είδες να κινείται.
Αναβόσβησε τα φώτα της τάξης σου.
Αφού αναβοσβήσεις τα φώτα,
δώσε την καρτέλα σου στο δάσκαλό/ στη δασκάλα  σου
και πες «έχω εκτελέσει τις οδηγίες της καρτέλας».
Να γράψεις  το όνομά σου σε αυτή την καρτέλα.  
Μετά, να δώσεις την καρτέλα στο παιδάκι
που κάθεται στη δεύτερη σειρά των θρανίων
και είναι δίπλα από το παράθυρο.
 
GraphicsFactory.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.