Γράψε εδώ το όνομα κάποιας συμμαθήτριάς σου που είναι μακρομάλλα.
Μακρομάλλα θα πει ότι έχει μακριά μαλλιά.
Γράψε σε ένα χαρτάκι «είσαι μακρομάλλα» και δώσε της το.
Δώσε ένα μολύβι σε ένα συμμαθητή σου
ή μία συμμαθήτρια σου που είναι γαλανομάτης/ γαλανομάτα.
Γαλανομάτης σημαίνει ότι έχει γαλανά μάτια.
Έχει μάτια που μοιάζουν με το χρώμα της θάλασσας.
Μέτρησε πόσα θρανία έχει στην τάξη σου.
Πάρε ένα χαρτάκι  στο δάσκαλο/  στη δασκάλα σου που θα γράφει :

«Μέτρησα τα θρανία της τάξης μας . Έχουμε  ………. Θρανία».
 
GraphicsFactory.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.