ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ "ΦΤΙΑΧΝΩ ΛΕΞΕΙΣ"

Τυπώνουμε τις καρτέλες σε λεπτά χαρτονάκια. Αν θέλουμε να χωρίζουμε εύκολα τις
καρτέλες πριν από κάθε παιχνίδι,  τυπώνουμε τις καρτέλες-λέξεις σε ένα  χρώμα
χαρτονάκι  και τις καρτέλες-συλλαβές σε άλλο χρώμα.

Κόβουμε τις καρτέλες και χωρίζουμε τις καρτέλες λέξεων από τις καρτέλες συλλαβών.

Δίνουμε στα παιδιά καρτέλα λέξης. Π.χ. "ΘΕΛΩ". Τα παιδιά πρέπει να διαλέξουν τις
καρτέλες-συλλαβές οι οποίες όταν συνδυαστούν φτιάχνουν την λέξη "ΘΕΛΩ". Δηλαδή,
τα παιδιά θα πρέπει να αντιστοιχίσουν την
καρτέλα "ΘΕΛΩ"
με τις καρτέλες "ΘΕ" & "ΛΩ".

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε να δώσουμε στα παιδιά τις καρτέλες-συλλαβές "ΘΕ" &
"ΛΩ" και να ζητήσουμε να αντιστοιχίσουν με την καρτέλα-λέξη που φτιάχνουν οι δύο
αυτές συλλαβές, π.χ. "ΘΕΛΩ".

Όσο πιο προχωρημένο είναι το επίπεδο των παιδιών, τόσες περισσότερες καρτέλες
μπορούμε να δίνουμε ταυτόχρονα.


www.prasinipriza.com

© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2008. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
 
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2009. Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.