© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2008.
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΖΕΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ.

ΣΕΛ. ΜΕ "Α" ΚΑΙ ΓΕΝ.ΠΛΗΡΟΦ.      ΣΕΛ. ΜΕ "α"      ΣΕΛ.26 ΜΕ "Θ"   

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ        
 
ΒΙΒΛΙΟ
Η Πράσινη Πρίζα - Βιβλίο - Μαθαίνουμε το Αλφάβητο, μήνες και άλλα