© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2008.
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΠΟΥ ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΜΕ ΠΟΛΥΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΕΟΔΟ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΚΕΝΤΡΙΖΕΙ ΤΗ ΜΝΗΜΗ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΝΟΥΝ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ.

ΣΕΛ. ΜΕ "Α" ΚΑΙ ΓΕΝ.ΠΛΗΡΟΦ.      ΣΕΛ. ΜΕ "α"      ΣΕΛ.26 ΜΕ "Θ"           

ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2008.
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
 
Η Πράσινη Πρίζα - Βιβλίο - Μαθαίνουμε το Αλφάβητο, μήνες και άλλα