ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ»
Η ιστοσελίδα www.prasinipriza.com είναι δωρεάν βοήθημα για παιδιά, γονείς,
νηπιαγωγούς, εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, λογοθεραπευτές, ψυχολόγους,
εκπαιδευτικούς ψυχολόγους και όχι μόνο.

Η ιστοσελίδα έχει φτιαχτεί για να βοηθήσει όλα τα παιδιά και ειδικά τα παιδιά με
μαθησιακές δυσκολίες,
( δυσλεξία, ελλειμματική προσοχή με ή χωρίς υπερκινητικότητα, ΔΕΠ/Υ, αυτισμό κ.ά)
Έλληνες σε όλο τον κόσμο έχουν αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια.

  ΟΡΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

  Παρακάτω αναφέρονται οι βασικοί γενικοί όροι που ισχύουν για τις διαφημίσεις που
  δημοσιεύονται μέσω της ιστοσελίδας «Πράσινη Πρίζα», (www.prasinipriza.com) (η
  Ιστοσελίδα). Δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και ότι αποδέχεστε τους όρους
  αυτούς.

  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

  1.        Οι διαφημίσεις πρέπει να πληρώνονται πριν από την δημοσίευση εκτός εάν συμφωνηθεί
  διαφορετικά μεταξύ του διαφημιστή ή/και του διαφημιζόμενου με το διαχειριστή της Ιστοσελίδας.

  2.        Αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι:

          Με paypal
          Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό
          Με μετρητά
          Με επιταγή

  3.        Η AT.K. OPERATIONS LTD ή και διαχειριστής ή και ο ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας διατηρεί
  το δικαίωμα να απορρίψει ή να διακόψει διαφημίσεις και στην περίπτωση αυτή να επιστρέψει τα
  χρήματα που καταβλήθηκαν κατ’ αναλογία του χρονικού διαστήματος της περιόδου διαφήμισης.

  4.        Η AT.K. OPERATIONS LTD,  ή και διαχειριστής ή και ο ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας
  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τις τιμές για μελλοντικές διαφημίσεις χωρίς όμως να
  επηρεάζονται οι υφιστάμενες συμφωνίες διαφήμισης.

  5.        Ο διαφημιστής και ο διαφημιζόμενος θεωρούνται υπόχρεοι, από κοινού και χωριστά, για όλο
  το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κειμένου, των γραφικών και των banners) και
  αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιεσδήποτε αξιώσεις, οφειλές και ζημίες του διαχειριστή ή και του
  ιδιοκτήτη της Ιστοσελίδας ή της AT.K. OPERATIONS LTD που προκύπτουν κατά οποιοδήποτε τρόπο
  από τη δημοσίευση οποιασδήποτε διαφήμισης τοποθετημένης από το διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο
  στην Ιστοσελίδα.

  6.        Η AT.K. OPERATIONS LTD ή και ο διαχειριστής ή και ο ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δεν
  αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την αποτυχία του, για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο, να καταχωρήσει μία
  διαφήμιση.

  7.        Γραφικά, κείμενα και banners για αναπαραγωγή γίνονται δεκτά υπ' ευθύνη των διαφημιστών.

  8.        Η AT.K. OPERATIONS LTD ή και διαχειριστής ή και ο ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δε θα
  είναι υπεύθυνος και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημία ή απώλεια του αρχικού υλικού που
  προμηθεύτηκε. Εάν μία διαφήμιση περιέχει θέμα, κείμενα ή γραφικά που κρίνονται ως μη αποδεκτά,
  και τα οποία η AT.K. OPERATIONS LTD θεωρεί ότι πρέπει να αλλαχθούν ή να αφαιρεθούν, ο
  διαφημιστής θα ειδοποιηθεί.

  9.        Η AT.K. OPERATIONS LTD ή και διαχειριστής ή και ο ιδιοκτήτης της Ιστοσελίδας δε θα
  είναι υπεύθυνος σε καμία περίπτωση σε περίπτωση που χρήστης της ιστοσελίδας χρησιμοποιήσει τις
  υπηρεσίες οποιουδήποτε διαφημιστή ή διαφημιζόμενου ή οποιασδήποτε υπηρεσίας που παρέχεται μέσω
  οποιουδήποτε Link.

  Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:  AT.K. OPERATIONS LTD      
  ΑΘΗΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
  athina@prasinipriza.com                              
  ΤΗΛ: +357-99-605984                                   
  FAX: +357-25-430643  
  SKYPE: athinachristofidou1
  FACEBOOK PAGE: www.facebook.com/prasinipriza.page

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

(όταν πρόκειται για εταιρείες εκτός Κύπρου, μπορείτε να μας δώσετε στοιχεία        
Α.Φ.Μ. και πιθανό να μπορούμε να εκδώσουμε τιμολόγιο με 0% Φ.Π.Α.)


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ          : 200 Ευρώ + ΦΠΑ (24 μήνες)
(λογοθεραπευτές, ψυχολόγους κ.ά)    : 120 Ευρώ + ΦΠΑ (12 μήνες)
Κατάλογος Ειδικών στην Ελλάδα         :  75 Ευρώ + ΦΠΑ (6 μήνες)
Κατάλογος Ειδικών στην Κύπρο           :   50 Ευρώ + ΦΠΑ (3 μήνες)


ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ:     : 1000 Ευρώ + ΦΠΑ (24 μήνες)
                                              :  600 Ευρώ + ΦΠΑ ( 12 μήνες)
                                              :  400 Ευρώ + ΦΠΑ (6 μήνες)
                                              :   100 Ευρώ + ΦΠΑ (1 μήνα)
                                              :    50 Ευρώ  + ΦΠΑ (1 εβδομάδα)

ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ (index page)  : 3000 Ευρώ + ΦΠΑ (12 μήνες)
                                              : 2000 Ευρώ + ΦΠΑ  (6 μήνες)
                                              : 1300 Ευρώ  + ΦΠΑ (3 μήνες)
                                            Μέγεθος Διαφήμισης: 180x300pxl
(αυτό το μέγεθος διαφήμισης τοποθετείτε στο δεξί μέρος της σελίδας)         


Μέγεθος Διαφήμισης: 336x280  
(αυτό το μέγεθος διαφήμισης τοποθετείτε στο  κέντρο της σελίδας)                    
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:


Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει τις επισκέψεις της σελίδας από τη μέρα της δημιουργίας της:
2.179.176 επισκέψεις (visits) από 1.098.962 επισκέπτες (unique visitors)

Ο πίνακας πιο κάτω δείχνει τις επισκέψεις της ιστοσελίδας για το πρώτο εξάμηνο 2011.
732.429 επισκέψεις (visits) από 435.709 επισκέπτες (unique visitors)


ΜΕΓΕΘΟΣ 180Χ300
Ισχύουν οι πιο πάνω τιμές

ΜΕΓΕΘΟΣ 336χ280

Για αυτό το μέγεθος διαφήμισης
ισχύουν οι πιο πάνω τιμές χ 150%
και οι διαφημίσεις τοποθετούνται κεντρικά

π.χ. μία διαφήμιση για ένα έτος σε second-level-page
στοιχίζει 600 ευρώ (για μέγεθος 180χ300)
στοιχίζει 900 ευρώ (για μέγεθος 336χ280)
Πράσινη Πρίζα - Ασκήσεις Παιχνίδια Κατασκευές Ζωγραφιές Τραγούδια Βίντεο