ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ-ΦΥΛΛΑΔΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και βοηθήματα μαθηματικών Ε δημοτικού-φυλλάδια,
φύλλα εργασίας, ασκήσεις μαθηματικών.Παιχνίδια, σχολικά δημοτικού.Πράξεις
πρόσθεσης, αφαίρεσης, πολλαπλασιασμού, διαίρεσης, εξισώσεις μαθηματικών.
Στρογγυλοποίηση αριθμών.
Ε.Κ.Π.,Μ.Κ.Δ., προβλήματα, ακέραιοι, κλάσματα, ποσοστά, δεκαδικοί,
ανισότητες, αντιστοιχίσεις, μήκος, γωνίες. Δοκίμια Μαθηματικής Ολυμπιάδας
και απαντήσεις.Υλικό δημοτικού.

ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΚΠ, ΜΚΔ
www.prasinipriza.com
© Αθηνά Κυριακίδου Χριστοφίδου 2008.
Με επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε' ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ακέραιοι αριθμοί-πράξεις αριθμητικής-προβλήματα-κλάσματα
δεκαδικοί αριθμοί-μοίρες γωνιών-μέτρηση βάρους και χρόνου
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
κλασματικές μονάδες,δεκαδικοί αριθμοί    
2dim-tyrnav.lar.sch.gr
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
πράξεις πρόσθεσης και αφαίρεσης, προβλήματα, κλάσματα, ποσοστά,
δεκαδικοί, πιθανότητες κ.α.  
www.akida.info/math_e.htm
ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΜΠΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Ε.Κ.Π.,Μ.Κ.Δ.,διαίρεση, ανισότητες, αντιστοιχίσεις, μήκος, ακέραιοι, δεκαδικοί,
προβλήματα, πράξεις  
users.thess.sch.gr/xariskuts     ΠΕΜΠΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΣΜΑΤΑ-ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ-ΠΟΣΟΣΤΑ-   ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ασκήσεις-δωρέαν φυλλάδια για εκτύπωση
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
ΔΟΚΙΜΙΑ ΠΕΜΠΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ- ΔΟΚΙΜΙΑ
www.cms.org.cy    ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Ε΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
www.cms.org.cy  (ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΘΕΘΩΝ,ΜΗΚΟΥΣ,ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ,ΟΓΚΟΥ, ΓΟΝΙΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ, ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
www.rhodes.aegean.gr/sxedia/grafdaskalou ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε΄
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΥΦΥΙΑΣ-σπαζοκεφαλιές, συνεχίζω το μοτίβο
online δοκιμασία, μπορούμε και να τυπώσουμε
www.telemath.gr     ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΜΠΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF


pi-schools.sch.gr   σελ.1-60  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΒΙΒΛΙΟ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ (ΑΡΙΘΜΟΛΕΞΟ, ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΟΥ)
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΜΟΤΙΒΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑΚΙΑ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΠΙΠΕΔΟ
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1.000.000
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1.000.000.000
ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ-ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ-ΔΙΚΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΑΞΙΑ ΘΕΣΗΣ ΨΗΦΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΥ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟ ΜΕ ΠΗΛΙΚΟ ΔΕΚΑΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΓΡΗΓΟΡΟΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ 10, 100,1.000
ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ-ΚΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ-ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ


pi-schools.sch.gr σελ.61-81 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΒΙΒΛΙΟ
ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ- ΠΕΡΙΜΕΤΡΟ
ΙΣΟΕΜΒΑΔΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΣΜΟΣ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ- ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΟΜΩΝΥΜΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ
ΣΥΝΘΕΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ
ΜΑΘΑΙΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟΥ
ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΑΙ ΤΟΝ ΟΡΟ "ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΟΜΕΤΡΑ"
ΤΥΠΟΣ ΕΜΒΑΔΟΥ=ΒΑΣΗΧ ΥΨΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΚΑΙ ΝΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΟ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥ ΡΟΜΒΟΥ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΟΜΒΟΥ=ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ1 Χ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ2 : 2
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ε ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΩ ΚΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ, Δ, Ε, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Προσαρμοσμένη αναζήτηση
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΡΙΖΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ ΡΟΜΒΟΥ - ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΤΥΠΟ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟ   you tube
ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ - ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩ ΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΡΙΚΣ, ΚΟΛΠΑ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ  
YOUTUBE VIDEO - ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ΜΕ ΤΟ 11
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΩ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ 9 - ΜΑΘΑΙΝΩ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΜΕ 9 - ΒΙΝΤΕΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΩΣ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΕΜΒΑΔΟΝ - 2 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΙΔΙΟ ΕΜΒΑΔΟΝ - ΒΙΝΤΕΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ      UTUBE VIDEO
ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓ.
ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΜΚΔ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ
Ε.Κ.Π. - ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΟ
ΑΝΑΛΥΩ ΣΕ ΓΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΩΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΩ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΔΥΣΛΕΞΙΑ Η ΧΩΡΙΣ    -   ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Μαθηματικά Ε' Δημοτικού
Λογισμικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικά κέντρα
Πράσινη Πρίζα Εκπαιδευτικό Υλικό

Σημεία πώλησης:
Βιβλιοπωλεία απ΄όπου
μπορείτε να προμηθευτείτε τα
βιβλία και παιχνίδια.

Αγορά μέσω Pay Pal:
Μπορείτε να κάνετε τις αγορές
σας πληρώνοντας με pay pal.
Ta βιβλία / παιχνίδια θα
σταλούν ταχυδρομικώς.  

ΕΓΓΡΑΦΗ

Κάντε εγγραφή στην
Πράσινη Πρίζα.
Θα ενημερώνεστε
για τα νέα μας.
Καμία Χρέωση.
Πράσινη Πρίζα Εκπαιδευτικό Υλικό

Παραγγελίες για τις
δημιουργίες της                 
"Πράσινης Πρίζας" από το
βιβλιοχαρτοπωλείο
"Ανάγνωση και Γραφή",
Πειραιάς, Ελλάδα.
τηλ. 210 420 1513